Hưởng ứng cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông" theo Nghị quyết liên tịch giữa Hội cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ năm 2003, các cấp hội đã tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh gương mẫu thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Những người lính trở về gương mẫu xông pha trên trận tuyến giao thông đã trở thành những hình ảnh đẹp, tạo nên những dấu ấn đậm nét tô điểm thêm những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ.