Ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Chúng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh hiểm nghèo, thiên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên và ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị. Đây đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc chung tay của tất cả các tầng lớp nhân dân, và những cựu chiến binh, lực lượng luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, bằng nhiều cách khác nhau đã góp phần đem lại một môi trường xanh, quê hương xanh.