Trở về hậu phương với tỉ lệ thương tật 91%, đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng với nghị lực phi thường Cựu chiến binh thương binh hạng 1/4 Đỗ Văn Thuần đã vượt lên gian khó trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất.