Nước mắm không chỉ là món ăn, là gia vị của người Việt mà còn là một phần lịch sử của văn hóa Việt Nam. Dọc miền biển nước ta, ở đâu có làng biển, ở đó có nước mắm. Có những làng biển đã nổi danh với nghề làm nước mắm hàng trăm năm. Lịch sử của nước mắm cũng đồng hành với lịch sử của con người, của vùng đất xứ biển làm ra nước mắm đó.