Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về cuộc sống mới của làng Rồng. Ngôi làng tái định cư ở Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế sau khi ngôi làng Hải Thành trên phá Tam Giang bị xóa sổ do trận đại hồng Thủy năm 1999.