Huấn luyện để có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu công việc, huấn luyện để làm chủ mọi tình huống, để thuần thục nhất các kỹ năng, từ đó có thể cứu giúp nhiều hơn nữa những người gặp nạn trên biển. Đó là điều mà mọi thành viên trên các tàu cứu nạn tâm niệm. Để mỗi khi nhận được tín hiệu cứu nạn, con tàu lại hối hả ra khơi, sẵn sàng ngược sóng đến với người bị nạn.