Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình giờ đây đã khởi sắc từ những mô hình kinh tế biển đã phát triển và lan rộng. Đây không chỉ là bước phát triển mạnh của địa phương trước bài toán kinh tế mà còn thể hiện sự cần cù, chịu khó và quyết tâm của người dân miền biển. Họ luôn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp ngay trên chính mảnh đất ven biển quê hương.