Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về quá trình phát triển năng lượng sạch của Ninh thuận.