Sơn Hải là một làng chài mang đệm nét văn hóa vùng biển, đây là vùng đất có đặc điểm nguồn nước thích hợp cho việc sản xuất đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, từ sự hỗ trợ vốn của chính quyền địa phương, bà con đã tận dụng tiềm năng thế mạnh sẵn có, cùng sự cần cù, thực hiện hiệu quả những mô hình kinh tế như nuôi trồng rong sụn, ốc hương, nuôi tôm khai thác thủy sản. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống ổn định, bình yên từ biển đang đến với bà con nơi đây.