BĐBP Khánh Hòa đã cùng chính quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên phòng biển được giao quản lý.