Cát Hải, huyện đảo vùng Đông Bắc của Hải Phòng có vị trí, vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện đảo, Đồn Biên phòng Cát Hải thực hiện nhiều việc làm, hoạt động phối hợp thiết thực. Những người lính quân hàm xanh không chỉ tạo thành điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng mà còn lan tỏa những việc làm ý nghĩa tô thắm tình quân dân thêm bền chặt.