Ở huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, có nhiều nghề truyền thống khai thác từ thế mạnh biển khơi, trong đó nghề làm nước mắm ngoài việc áp dụng các bước thủ công như bao đời trước, thì nhiều cơ sở đã đưa công nghệ tiên tiến vào trong quá trình tạo ra nước mắm, từ đó những sản phẩm có chất lượng vượt trội được ra đời nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng.