Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên mục Biển đảo Tổ quốc: Bạn của sinh vật biển phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.