Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã xuất hiện những con người làm nên kỳ tích, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Một trong những nhân vật lịch sử ấy là Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng từng bị thực dân Pháp giam cầm tại nhiều nhà tù và bị kết án tử hình khi ông mới 28 tuổi. Song vượt qua tất cả, ông đã cùng Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn cho tới ngày toàn thắng. Những đóng góp của ông cho quân đội, cho nhân dân, cho dân tộc thật lớn lao. Một vị tướng cả đời sống giản dị thanh cao, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân.