Ngày 10/10/1954, cả Hà Nội rợp bóng cờ hoa, hân hoan chào đón thời khắc lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất oanh liệt và vẻ vang của dân tộc ta. Trong khoảng thời gian từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến ngày Giải phóng Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã cùng với các địa phương trong cả nước phải trải qua một cuộc đấu tranh căng thẳng trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nhằm bảo vệ những thành quả của cuộc kháng chiến 9 năm, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ mang lại. Sau những cuộc đấu trí, tranh luận căng thẳng, đêm 20 rạng ngày 21/7/1954, đại diện các nước tham dự Hội nghị Giơnevơ đã ký vào Bản tuyên bố cuối cùng (trừ Mỹ) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Liên quan vấn đề này không thể không đề cập đến Hội nghị quân sự Trung Giã giữa Đoàn đại biểu Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Liên hiệp Pháp bàn những vấn đề quân sự do Hội nghị Giơnevơ đặt ra nhằm thực hiện cụ thể hóa việc ngừng bắn và chuyển quân đã được thỏa thuận. Hội nghị diễn ra từ ngày 4/7/1954 đến ngày 27/7/1954 tại một khu đồi ở làng Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.