Vạn Phúc là làng cách mạng tiêu biểu, An toàn khu của Xứ ủy Bắc kỳ; nơi Bác Hồ về ở và làm việc ngay trong những ngày toàn quốc chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vạn Phúc sớm trở thành cơ sở cách mạng với những ưu thế về địa lí, giáp Hà Nội, thuận đường bộ, thuận đường sông; và trên hết là lòng dân Vạn Phúc luôn một lòng, một dạ ủng hộ cách mạng. Phải chăng đó cũng là căn nguyên để đến những ngày “nước sôi lửa bỏng” của Đất nước, Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định chọn Vạn Phúc làm địa điểm bí mật, an toàn để quyết nghị đưa ra chủ trương toàn quốc kháng chiến.