Nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, Bảo tàng Binh chủng Thông tin hiện đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, trong đó có nhiều hiện hiện vật, quý hiếm, gắn với chiến công, thành tích vẻ vang của bộ đội Thông tin liên lạc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.