Nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội, ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình, trong đó có nhiều hiện vật hữu hình và vô hình đã trở thành những kỷ vật thiêng liêng trong ngôi nhà Đại tướng.