Trong quá trình phát triển hơn 400 năm của mình, tranh Đông Hồ đã trải qua nhiều thăng trầm. Đến nay, tại làng Đông Hồ chỉ còn hai dòng họ vẫn duy trì nghề làm tranh - những người đang cố gắng lưu trữ và bảo tồn nền văn hoá đặc sắc của dân tộc. Ông Nguyễn Đăng Chế là một trong hai nghệ nhân còn lại của làng tranh Đông Hồ, luôn giữ trong mình kỷ niệm về phiên chợ tranh từng nức tiếng khắp vùng. Với ông, bảo tồn cũng như đổi mới chính là con đường giúp cho dòng tranh này phát triển. Hiện giờ, ông đã sưu tầm được hơn 100 bản khắc gỗ có tuổi thọ hơn một trăm năm, hàng ngàn bản khắc mới và gần 200 mẫu tranh khắc lại.