Sau hơn 2 tháng trì hoãn vì đại dịch Covid-19, hai kỳ họp thường niên quan trọng nhất của Trung Quốc gồm Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Nhân đại (Quốc hội) đã diễn ra trong tuần 22/5-28/5/2020 tại thủ đô Bắc Kinh. Kỳ họp lưỡng hội năm nay được nhận định là một kỳ họp thực chất, xác định rõ các khó khăn cũng như thách thức ở trong nước và môi trường bên ngoài của Trung Quốc, đồng thời thông qua nhiều nghị trình quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao của nước này.