Sáng ngày 09/9/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc. Theo dự kiến, chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 12 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội thứ 8, khóa 14.