Tại thủ đô Hà Nội, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã có các phương án chống ùn tắc. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các phụ huynh học sinh và thầy cô đến dự lễ khai giảng được thông suốt, an toàn.