Đám cháy tại công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã được dập tắt. Để đảm bảo sức khỏe, nhiều gia đình đã cho trẻ nhỏ và người già tạm thời đi nơi khác và đợi các cơ quan chức năng kết luận về mức độ ô nhiễm sau đám cháy.