Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (2/9/1945 - 2/9/2019), nhiều địa phương đã tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc, các điểm vui chơi giải trí tạo không khí vui tươi phấn khởi, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.