Liên quan đến vụ cháy nhà kho của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, để tiếp tục quan trắc, đánh giá, theo dõi ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của sự cố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế phối hợp với quận Thanh Xuân triển khai ngay các nhóm bác sĩ ứng trực; tổ chức khám miễn phí cho tất cả người dân trong bán kính 500m.