Lễ hội ẩm thực Argentina lần thứ 5 diễn ra vào tối qua (07/8/2019) tại thủ đô Hà Nội.