Không thể phủ nhận việc đóng góp thuế và điện năng của một số công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này. Tuy nhiên, gần như đi tới đâu, thủy điện đều vấp phải sự thắc mắc, kiến nghị của cả người dân và chính quyền sở tại, bởi những công trình này trực tiếp ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ.