Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 đầy khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ ngày đêm xung kích, tận tụy, nỗ lực cống hiến, và trong số họ đã có những người vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay tại chốt chống dịch.