Từng xông pha nơi trận mạc, vào sinh ra tử quyết chiến với quân thù để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, khi đã trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu trong xây dựng quê hương, đất nước. Trước diễn biến của dịch Covid-19, khi cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch đầy cam go với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thì những người lính năm xưa cũng không đứng ngoài cuộc chiến ấy. Họ đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, đóng góp công sức, vật chất để chung sức, đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.