Với sự phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, Việt Nam đang tận dụng từng giờ, từng phút để kịp thời ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh các biện pháp như tổ chức cách ly, khoanh vùng dập dịch, và chữa trị cho các trường hợp mắc bệnh thì chúng ta cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine Covid-19 đại trà cho toàn dân với hơn 19.000 điểm tiêm chủng trên cả nước.