Nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan, thành phố Hà Nội đang nỗ lực kiểm soát dịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt là đối với những nhóm có nguy cơ cao đang được Hà Nội giám sát chặt chẽ. Trong những ngày qua ngành y tế Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng với các đối tượng nguy cơ cao. Bên cạnh đó, những trường hợp trở về từ vùng dịch có quyết định thực hiện cách ly y tế tại nhà cũng đang được giám sát chặt chẽ.