Sở chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng đặt tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị  triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hiện nay. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng.