Từ 0h hôm nay ( 21/7) cho đến khi có thông báo mới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương  yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu.