Với phương châm “Học Bác để có cái đức, cái tâm trong sáng và học Bác từ những việc làm nhỏ nhất gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm”, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi tại Trường Sĩ quan Công binh. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.