Hoa Kỳ và Ấn Độ thông báo sẽ mở kho dự trữ dầu chiến lược với số lượng xuất ra lên tới 55 triệu thùng trong nỗ lực nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ hiện nay.