Quân đội là một trường học lớn và các thầy, các cô luôn có cơ hội cống hiến theo nhiều cách thức khác nhau để chia sẻ, lan tỏa những tri thức, kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiêu năm kiên trì, bền bỉ. Họ đã thực sự bước ra biển lớn, nắm bắt tương lai.