Diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/11, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 do Học viện Ngoại giao tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu, là các học giả  nhà khoa học, chuyên gia uy tín tới từ hàng chục quốc gia trên thế giới. Có chủ đề “Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn”, qua 8 phiên, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn, cởi mở và  đề ra giải pháp nhằm quản lỷ rủi ro và tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn ở Biển Đông.