Hưởng ứng hội thi "Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp" trung, Lữ đoàn Binh chủng Kỹ thuật toàn quân năm 2021, các đơn vị tham gia đã phát huy nội lực với nhiều mô hình mới, cách làm hay để củng cố doanh trại vừa xanh, sạch, đẹp. Không chỉ tham gia hội thi mà những ý tưởng sáng tạo này còn góp phần làm đẹp thêm ngôi nhà thứ 2 của bộ đội.