Sáng nay (23/11/2021), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp cuối năm với sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Quốc phòng. Dự phiên họp có Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Quốc phòng.