Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13 đang diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, điều kiện tác nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng đây lại là năm có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 427 tác phẩm đăng ký dự thi. Không chỉ ấn tượng về mặt số lượng, mà đây còn là các tác phẩm có chất lượng cao, thực sự xuất sắc, thể hiện tâm huyết và năng lực của đội ngũ những người truyền hình trong quân đội.