Sau những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM đang từng bước hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tăng tốc cho các đơn hàng cuối năm.