Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu, nhiều nước trong khu vực thời gian qua đã siết chặt các biện pháp phòng dịch, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.