HĐBA LHQ họp kín, khẩn về tình hình khủng hoảng tại Haiti sau khi Tổng thống nước này bị ám sát.