Bắt đầu từ 12h ngày 8/7, TP. Hải Phòng thực hiện quy định tất cả người dân vào thành phố này phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus Sars-Covid-2 trong vòng 5 ngày.