Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273, Quân đoàn 3 những năm qua có sự tiến bộ toàn diện. Nhiều sản phẩm có tính thực tiễn đã được ra đời từ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị. Trong đó có những sáng kiến đạt giải cấp toàn quân và góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.