Ngày 07/07, ít nhất 14 quả rocket đã nhắm trúng căn cứ không quân Ayn al-Asad ở Iraq, nơi có các lực lượng của Hoa Kỳ đồn trú. Đây cũng là vụ tấn công mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq.