Tình trạng bạo loạn liên quan tới làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ đang có dấu hiệu hạ nhiệt , sau khi Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi thủ đô Washington.