Liên quan tới làn sóng biểu tình bạo loạn tại Hoa Kỳ, ngày 1/6, Nhà Trắng ra tuyên bố kêu gọi khôi phục trật tự và luật pháp trên toàn đất nước , đồng thời chỉ trích những phần tử quá khích tiến hành các vụ biểu tình bạo loạn trong đêm thứ 6 liên tiếp ở nhiều địa phương của nước này.