Đến ngày 25/5, trên bình diện thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khi tổng số ca mắc đã lên gần 5,5 triệu ca với hơn 345 nghìn trường hợp tử vong. Trong đó Mỹ Latin và Trung Đông tiếp tục là điểm nóng với số ca mắc không ngừng gia tăng.