Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết đang tìm hiểu mối liên hệ tiềm tàng giữa đại dịch Covid-19 với hội chúng viêm nhiễm hiếm gặp đang khiến nhiều trẻ em ở Châu Âu và Hoa Kỳ đổ bênh, thậm chí tử vong.